Provet Net -asiakkaita

  • Haastattelimme Omaeläinklinikan toimitusjohtaja Jaana Tarkkia liittyen heidän yrityksensä kokemuksiin Provet Cloudin kanssa. Provet Cloud on ollut Omaeläinklinikan kaikilla klinikoilla käytössä syksystä 2019 asti ja he ovat olleet tyytyväisiä valintaansa.

  • Tiedolla johtamisessa on kyse toiminnasta kertyvän datan hyödyntämisessä päätöksenteossa klinikan johtamisen tukena.

  • Provet-eläinlääkäriohjelmistot ovat palvelleet eläinlääkäreitä jo 1980-luvun lopusta alkaen. Vuodesta 2005 alkaen Provet-ohjelmistoja on tuottanut Finnish Net Solutions Oy (FNS). Viimeisen 15 vuoden aikana Provet-ohjelmistot ovat kehittyneet asiakaspalautteen pohjalta. Vuoden 2020 tärkeimpänä tavoitteena on aktiivisesti hakea lisää asiakaspalautetta Provetin kehittämiseksi.