Provet Net -asiakkaita

  • Tiedolla johtamisessa on kyse toiminnasta kertyvän datan hyödyntämisessä päätöksenteossa klinikan johtamisen tukena.

  • Provet-eläinlääkäriohjelmistot ovat palvelleet eläinlääkäreitä jo 1980-luvun lopusta alkaen. Vuodesta 2005 alkaen Provet-ohjelmistoja on tuottanut Finnish Net Solutions Oy (FNS). Viimeisen 15 vuoden aikana Provet-ohjelmistot ovat kehittyneet asiakaspalautteen pohjalta. Vuoden 2020 tärkeimpänä tavoitteena on aktiivisesti hakea lisää asiakaspalautetta Provetin kehittämiseksi.

  • Vuosi sitten julkaisimme lemmikkieläinten sähköisen terveystietokannan, Petmeddatan. Nyt mukana on 22 eläinklinikkaa ja reilusti yli 2 000 lemmikinomistajaa.